Een eerste zwangerschapsopvolging vindt plaats bij een zwangerschapsduur van 8 weken, te tellen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Gelieve hier rekening mee te houden bij het inboeken van een afspraak.

Tijdens de zwangerschap zal u op regelmatige basis door de gynaecoloog gezien worden, initieel maandelijks, de laatste maand van de zwangerschap elke 2 weken. Bij een zwangerschapsduur van 12 weken, 20 weken en 28 weken vindt een screeningsechografie naar aangeboren afwijkingen bij de foetus en evaluatie van de groei en ontwikkeling plaats.

Indien u dit wenst, kan bij een zwangerschapsduur van 12 weken een Niet-Invasieve-Prenatale-Test (NIPT) worden uitgevoerd door een bloedafname. Met deze test wordt het DNA van de baby dat aanwezig is in het bloed van de moeder onderzocht om trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) op te sporen. Uw gynaecoloog zal u hierover meer informatie geven tijdens de consultatie.

Rond een zwangerschapsduur van 24 weken wordt een suikertest uitgevoerd.

Kinkhoest

Tussen 24 en 32 weken zwangerschap wordt een vaccinatie tegen kinkhoest aangeraden. Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.laatjevaccineren.be/zwanger-bescherm-uw-kind-tegen-kinkhoest. Deze vaccinatie kan door uw huisarts gegeven worden.