Onderzoek baarmoederhalskanker

  • U kan vanaf de leeftijd van 25 jaar deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Door middel van een uitstrijkje worden baarmoederhalskanker en zijn voorloperstadia opgespoord. Dit onderzoek wordt elke 3 jaren herhaald en dit tot en met 64 jaar. Voor meer informatie kan u terecht op baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

Onderzoek borstkanker

  • Vanaf 50 jaar t.e.m. 69 jaar kan u deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, waarbij u elke twee jaar een mammografie kan laten verrichten. U zal hiervoor een uitnodiging ontvangen of kan dit onderzoek laten uitvoeren met een voorschrift van een arts. Voor meer informatie hierover kan u terecht op borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
  • Wanneer er in de familie vrouwen zijn die borstkanker hebben (gehad), dan heeft u mogelijks een verhoogd risico op borstkanker. Tijdens de consultatie bij de dokter kan u dit bespreken. Er zal hierbij bekeken worden of het nodig is dat bij u vaker of al eerder wordt gescreend naar borstkanker dan binnen het bevolkingsonderzoek aangeboden wordt.